headerparduczlaszlo_portre2_munkatars-1-300x274


Magyar Család„Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek,

nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé…

A gyerekneveléshez család kell.”

Popper Péter

 

 

Elnöki köszöntő

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság újonnan megválasztott vezetősége nevében szeretettel köszöntöm minden volt, jelenlegi és jövőbeli társunkat.  Köszönöm, hogy egyet értenek az 1975-ben alakult társaságunk céljaival, fenntartják és segítik a közös céljaink elérésbe vetett hitünket.

Negyvenéves múltunk arra ösztönöz mindannyiónkat, hogy „Csipkerózsika álmunkból” ébredjünk fel, s megújulva – újraértékelve az eddig eltelt időszakot – kicsit másként kezdjünk el működni.

A céljaink mit sem változtak. A feladatok ma sem kevesebbek, mint azelőtt. Az az örökség, amit nagy elődeink – Lampé, Doszpod, Bártfai professzorok – hagyatékként bíztak ránk, társaságunknak irányvonalat mutat. Mindazon tettek, amiért a MCSNTT 1975-ben megalakult, egyfajta szellemi kincsként adja meg erkölcsi magatartásunkat.

Örökség és egyben kötelesség is a reproduktív egészségvédelemért folytatott harc! Sok esetben és sokszor megnyilvánultunk, bár a társadalmi elfogadás, a közösségi haszon többször elmaradt.

COFACE tagságunk – a nemzetközi szervezet által képviselt liberális abortuszelutasító magatartásunk miatt – megszakadt. Mint mindig, ez esetben is – az abortuszok elkerülésének érdekében – a megelőzést helyeztük előtérbe.

Össztársadalmi szinten a család, a reprodukció, a meglévő és felnövekvő generációk egészségvédelmét nagyon fontosnak tartjuk.

Nemzetünk boldogulása, értékeink megbecsülése mellé fontos odatennünk a számbeliség mellett a testi és lelki értékeinkben azt a fajta megerősödést, amely a gyarapodásunkhoz vezet. A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság az „Alaptörvény”-ben leírtakat szeretné hangsúlyozni: a társadalom fennmaradásának záloga a gyermek. Észre kell vennünk, tudatosítanunk szükséges korunk jelenségeit: a világot átszövő morális válság következményeként a hagyományos értékek, így a házasságok romlását, a családok létrehozásának hiányát, felbomlását. Századunk nagy problémájaként jelennek meg a felsorolt negatív irányú fejlődések, amelyek az emberi életek identitásbeli torzulását hozzák létre.

Társaságunk az erkölcsi folyamatokat igyekszik jó irányba terelni, miközben a család intézményét támogatjuk. A gyermekek, a nők, a felnőttek és az idősek egészségügyi és morális védelmével igyekszünk a felelősség érzését felkelteni társadalmunk legfontosabb intézménye, a család iránt. Mindenkiben szeretnénk tudatosítani, hogy ebben a szűk közegben, a családban taníthatunk leghatásosabban: kulturális, erkölcsi, szociális és szellemi értékeket adhatunk át. Ha ezeket nem alakítjuk ki saját élettereinkben, akkor ezek nélkül sem egyéni, sem társadalmi jólét és fejlődés nem következhet be.

Sajnálatos tény, de tudnunk kell, be kell vésni a gondolatainkba: Magyarország népessége több mint tíz évvel az ezredforduló után a tízmilliós lélekszámú határ alá esett. A családok több mint felében nincs gyermek. Hazánkat demográfiai katasztrófa fenyegeti. A fenti tényeket igyekeznünk kell kognitív módon kezelni!

A MCSNTT jelenlegi elnökeként a szülésztársaimmal együtt – a jövőbe vetett hit jegyében – végezzük a szülészeti tevékenységünket. Ismert az a szám, amely a 2014-ben született gyermekeké: 91.500 fő.

A születési arányszám visszafejlődése pszichológiai okokra – véleményem szerint – a nemző akarat csökkenésére vezethető vissza. Bármennyire is vitatjuk, de köztudott, hogy a jólét emelkedése a születési arányszám csökkenésével párhuzamos szokott lenni. Az egyenjogúság következtében a nők nagyon sok esetben későn nyomják meg a reprodukcióért felelős gombot az életükben, mert előtte sok minden mást igyekeznek előtérbe helyezni.

Társaságunk a közgondolkodás változását szeretné befolyásolni úgy, hogy gyermekcentrikussá, családbaráttá tegye azt.

A megfogalmazottak is jelzik, elnökként komoly felelősség hárul rám az elkövetkező két évben, ami emberi számítás szerint nem biztos, hogy elég lesz a kitűzött terveim megvalósításához.

Nem tudom, hogy ebből két év alatt mit sikerül megvalósítanom, de azt mindenképpen hangsúlyozni szeretném: nagyon sok elképzelésem van még a hátralévő időre.

Azt tudom, hogy az országhatárainkon kívüli – a magyar nemzet szerves részét képező – magyar családok és nők védelmével foglalkozó szervezetekkel, egyesületekkel mindenképpen kapcsolatokat kívánok tagtársaim segítségével kialakítani, kifejezve a cselekvő felelősségünket a magyar családokért határainkon belül és kívül. Ahogy a rokonságunkban, így a nemzetünk életében is a körülöttünk lévő pozitív és negatív töltések (történések) hatására a szakmai kapcsolataink adják azt az életerőt, amit valójában a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság képvisel.

Társaságunk honlapját megújítjuk. Igyekszünk anyagi támogatásokhoz jutni (múltbéli adóságaink rendezésén túl ezt elsősorban a működésünkhöz érzem elengedhetetlenül fontosnak).

A fentieknek megfelelően a külhoni magyarság bevonásával tudományos összejöveteleket kívánok szervezni, hiszen a család –  és nővédelemre ezen területeken is szükség van. Elképzeléseim szerint 2016 júliusában „Kiáltások a történelmi Magyarország közepén – Szarvas” címmel hagyományteremtő szándékkal –  a szarvasi tagozat segítségével – szabadegyetemet szervezünk. Ez az alkalom kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az összmagyarság nevében nyilvánuljon meg  társaságunk: egymás problémáinak megismerése, a tapasztalatok átadása véleményem szerint közösségünket, közösségérzetünket, lelki világunkat is  erősíteni fogja. Ezáltal a rendezvényünk célja: állami, egyházi és szakmai vélemények megismerése a társadalmi, közösségi célok érdekében.

A hazai tapasztalatok átadása, a helyi viszonyok megismerése a MCSNTT munkáját csak értékesebbé teszi.

Nemzeti szinten való gondolkodásunknak megfelelően hasonlóan mind határon belül – Budapest, Szeged, Debrecen, Gyula, Pécs, Nyíregyháza, Szarvas után a határainkon kívül is szervezeti egységeket, sejteket szeretnék létrehozni, amelyek társaságunk       céljainak megerősítéséhez kell, hogy vezessenek.

Ebben kérem MINDENKI szíves támogatását, segítségét!

Legyünk hát készek az újrakezdésre, az újításra!

 

 

Gyula, 2018. 03. 06.

parducz alairas

Dr. Párducz László

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Elnőke
Tel.: +36 30 983 72 96

e-mail: parduczlaszlo@gmail.com
honlap: www.szuleszet-pandy.hu

honlap: www.novedelem.hu