Tisztelt Társasági Tagok!

 

A Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy a Társaság 2019. május 24. napján 11:00 órai kezdettel tartja éves közgyűlését.

 

Közgyűlés helye: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4.

Időpont: 2019. május 24. 11:00 óra

 

Napirendi pontok:

 

1.) Közgyűlési tisztségviselők: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

 

2.) Dr. Párducz László elnök éves beszámolója a Társaság 2018.évi munkájáról és pénzügyi helyzetéről.

 

3.)  Számviteli beszámoló a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról.

 

4.) Éves 2019.évi költségvetési terv elfogadása.

 

5.) Egyebek:

1./SzMSz

2./ Adatvédelmi szabályzat

3./Pénzkezelési szabályzat

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

Kérjük, hogy jelezzenek vissza az info@novedelem.hu e-mail címre, legkésőbb 2019. május 17-ig, hogy részt tud-e venni a közgyűlésen.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt rendkívüli közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal 2019. május 24. nap, 11:30 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent társasági tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottja útján vegyen részt.

 

Kelt: Gyulán, 2019. 04. 18.

 

 

Dr. Cimer Ildikó                                 Dr. Párducz László

jogász                                             az MCSNTT elnöke