A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy a Társaság 2021. március 27. napján 15 órai kezdettel tartja soron következő éves közgyűlését.

 

Helyszín: 

Élő, online közvetítés, egyénileg interneteléréssel.

Bejelentkezési link: https://meet.google.com/zoo-tuyg-yeg 

Bejelentkezési kód : zoo-tuyg-yeg 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Közgyűlési tisztségviselők: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2.) Dr. Párducz László elnök beszámolója a társaság 2020. évre tervezett és elvégzett munkájáról és pénzügyi helyzetéről.

3./ Dr. Párducz László elnök beszámolója a 2020. évben megszervezett és lezajlott rendezvények eseményeiről.  

4.) Éves 2021. évi költségvetési terv elfogadása. (Előadó: Dr. Párducz László)

5.) Dr.Cimer Ildikó tájékoztatása az alapító okirat XV. pontjában létrehozott, elnökség munkáját segítő vezetői tisztségviselői jogviszony megszüntetésének Ptk. -ában és a Társaság alapítói okiratában foglalt lehetőségeiről. E témában kiküldésre kerülnek „Tisztségelfogadó”, és „Tisztségről lemondó” nyilatkozatok a 14 fős vezetőségi tagnak.

6.)  Jakubecz Sándor Szakosztály (megalakulás időpontja: 2019. november 15.) beszámolója az elmúlt év munkájáról, jövő évi terveiről és a Társaság elnökségi tagjaival történő együttműködésről. (Előadó: Szabó Péter Levente, Földesi Alexandra) 

7.) Tárgyalás a Kossuth Rádióval (Előadó: Szabó Istvánné Nagy Magdolna)

8.) Tervezett programok 2021-ben: Szarvasi Szabadegyetem 2021. július 2-4. (Előadó: Dr. Fest Sarolta)

  1. ) Egyebek

 

Tájékoztatás:

 

1.) Kérdésfeltevésre lesz lehetőség, amit az előadó látni fog, kérem azt az előadó kérése szerint (előadás közben, adott témánál, vagy előadás végé) szíveskedjék feltenni.

2.) Aki valami miatt nem tud részt venni, kérem elektronikus levélben, legkésőbb március 25-ig (csütörtök) 20.00-ig jelezze, magyarcsntt@gmail.com levélcímre.

3) Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 15.30. órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

 

Gyula, 2021. február 25.

 

Dr.Párducz László

                                                                                                                          MCSNTT elnöke