header„Először azt csináld, amit szükséges, utána azt, ami lehetséges.
És hirtelen azon találod magad, hogy megcsináltad a lehetetlent.”

Assisi Szent Ferenc

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság (Pro Familia Hungariae) megalakulása óta (1975) demokratikus, önkéntes tevékenységen alapuló, nem profitszerző, nem politikai, nem kormányzati civil szervezet. Olyan közgondolkodás kialakításában igyekszik közreműködni, amely elősegíti: a harmonikus családi életet, a nők, a gyermekek, a hátrányos helyzetű népcsoportok védelmét, a reproduktív egészségmegőrzés feltételeinek biztosítását, a különböző szakterületeken dolgozó emberek tevékenységeinek összehangolását.
Nemzeti értékeink megbecsülése mellé egyéni és össztársadalmi szinten a testi és lelki értékeinkben azt a fajta megerősödést igyekszünk kifejleszteni, amely a gyarapodásunkhoz vezet. Tevékenységeink közé tartozik, hogy tudatosítjuk korunk jelenségeit: a világot átszövő morális válság következményeként a hagyományos értékek, így a házasságok romlását, a családok létrehozásának hiányát, felbomlását. Századunk nagy problémájaként jelennek meg a felsorolt negatív irányú fejlődések, amelyek az emberi életek identitásbeli torzulását hozták létre.
Társaságunk az erkölcsi folyamatokat igyekszik jó irányba terelni. Össztársadalmi szinten a család (ennek intézményét támogatjuk), a reprodukció, a meglévő és felnövekvő nemzedékek egészségvédelmét nagyon fontosnak tartjuk.
A gyermekek, a nők, a felnőttek és az idősek egészségügyi és morális védelmével igyekszünk a felelősség érzését felkelteni társadalmunk legfontosabb intézménye, a család iránt. Mindenkiben szeretnénk tudatosítani, hogy ebben a szűk közegben, a családban taníthatunk leghatásosabban: kulturális, erkölcsi, szociális és szellemi értékeket adhatunk át. Ha ezeket nem alakítjuk ki saját élettereinkben, akkor ezek nélkül sem egyéni, sem társadalmi jólét és fejlődés nem következhet be.
Társaságunk célkitűzéseit jelképezi Józsa Judit kerámiaszobrásznak  ( a Magyar Kultúra Lovagja)  az ideális magyar család kompozíciója.
A művésznő szerint az alkotásban „azért látunk négy gyereket, mert Erdélyben, a székely családokban a következő hagyomány él: egy gyerek az édesapának, egy az édesanyának, egy az egyháznak és egy a hazának. A családban öröklődik a hagyomány, itt formálódik a lélek és a nemzettudat is. A hazaszeretet pedig, nem más, mint a családban megélt szeretet és összetartozás kiterjedése az egy hazában élők közösségére.. „
Sajnálatos tény, de tudnunk kell, és ezt is be kell vésni a gondolatainkba: Magyarország népessége több mint tíz évvel az ezredforduló után a tízmilliós lélekszámú határ alá esett. A családok több mint felében nincs gyermek. Hazánkat demográfiai katasztrófa fenyegeti. A fenti tényeket társaságunk kognitív módon kezeli. A közgondolkodás változását szeretnénk befolyásolni úgy, hogy gyermek centrikussá, családbaráttá tegyük azt.
Sajnos mostanra nagyon kitolódott a gyermekvállalás életkori határa: a magyar nők több mint fele 30 éves kor felett szüli első gyermekét: A késői életkorban való szülés mind a magzat kihordását, mind az anya egészségét veszélyezteti, melynek jelentős egészségügyi és társadalmi kihatásai vannak. Aki későn szüli első gyermekét, várhatóan kevesebb gyermeke fog világra hozni. És a legnagyobb ajándék amit egy gyermeknek adhatunk az egy, de még inkább a több kistestvér. Akinek nincs testvére, az gyakrabban csak magára gondol, magára számíthat, másképp szocializálódik, míg ha valaki többgyermekes családban nő fel, akkor több szeretetet adhat és kaphat, elfogadóbb, szolidárisabb és kompromisszum képesebb. Célunk e kedvezőtlen tendenciák megfordítása, a gyermekvállalás optimális életkorban történő elkezdésének és a több gyermek vállalásának elősegítése, hogy hazánkban egy demográfiai tavasz következhessen be.

2016 júliusában a MCSNTT Szarvasi Tagozatának segítségével szabadegyetemet szervezünk hagyományteremtő szándékkal. Az alkalom kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az összmagyarság nevében nyilvánuljon meg társaságunk: egymás problémáinak megismerése, a tapasztalatok átadása – véleményem szerint- közösségünket, közösségérzetünket, lelkivilágunkat is erősíteni fogja.

Ezáltal a rendezvényünk célja: állami, egyházi és szakmai vélemények megismerése a társadalmi, közösségi célok érdekében.

A multidiszciplinaritás elve alapján támaszkodunk azon orvosok, védőnők, egyetemi oktatók – hallgatók (kortársoktatók) pszichológusok, gyermekorvosok, egészségügyi dolgozók, újságírók és más szakmák művelőinek részvételére, akik egyetértenek céljainkkal,  és aktívan közreműködnek azok valóra váltásában. Szervezeti szempontból előadássorozatokat, rendezvényeket hozunk létre, lehetőségeket teremtve a nyílt, felelősségteljes családalapítás módjának megismerésére, a többoldalú szakmai vélemények ismertetése révén az elmúlt évtizedekben szétporlasztott családi modellek, életvitelek reanimálására törekedve.

A családbarát közgondolkodás és közösségépítés népszerűsítésének megjelenítése, a jövőre irányultságunk az aktuális társadalmi kihívásoknak felel meg. A családi kohézió megteremtésének jelentősége a gyermekvállalás elősegítésével való kapcsolat, a család intézményét veszélyeztető kockázatok kezelését, a családi élettel, működéssel kapcsolatos problémák kivédéséhez kapcsolódó programelemek megtalálhatók honlapunkon (www.novedelem.hu).

 drbito

Dr.Bitó Tamás

Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság
főtitkára

parducz alairas

Dr. Párducz László

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság
elnöke