Elnökség

Dr. Párducz László PhD. 

elnök
Gyula
c. egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Szülészeti-nőgyógyászati Klinika
c. egyetemi tanár
Gál Ferenc Egyetem
Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Prof. emeritus Dr. Bártfai György 

tiszteletbeli elnök
Szeged

Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Szülészeti-nőgyógyászati Klinika

Dr. Bitó Tamás PhD. habil 

elnökhelyettes
Szeged
egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem

Dr. Fest Sarolta PhD. professor emerita

elnökhelyettes
Szarvas
Gál Ferenc Egyetem

Szabó Istvánné Nagy Magdolna

főtitkár
Gyula
mester pedagógus

Tanácsadó testület

Balogh Szilvia

 

Győr
Széchenyi István Egyetem

Dr. Chovan Brigitta PhD.
Dr. Fehér Gergely PhD. med. habil
Pécsegyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem
Dr. Gyarmati Béla PhD.

Budapest
egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem

Dr. Krasznai Zoárd PhD. med. habil

Debrecen
egyetemi docens
Klinikaigazgató, Debrecen

Dr. Mák Kornél PhD.

Kecskemét
Intézetvezető egyetemi docens
Gál Ferenc Egyetem

Dr. Párduczné Dr. Szöllősi Andrea PhD.

Gyula
tanszékvezető főiskolai docens
Gál Ferenc Egyetem

Dr. Szili Károly PhD.

Szeged
egyetemi docens
Széchenyi István egyetem

Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla

Szeged

Dr. Veszprémi Béla PhD. med. habil

Pécs
egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem

Gitidiszné Gyetván Krisztina

Budapest
Magyar Védőnők Egyesülete
elnök

Klinger Mária

Budapest
szakpszichológus, család- és rendszerterapeuta

Soósné dr. Kiss Zsuzsanna PhD. habil

Budapest
tanszékvezető egyetemi docens

Tulit-Icze Ágnes

Csíkszereda
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
klinikai pszichológus és családtervező

MCSNTT CSISZ

Dr. Szabó Péter Levente

MCSNTT CSISZ Szakosztály elnöke
Gyula

Földesi Alexandra

alelnök

Dr. Szokolyai Adrienn Tímea

alelnök

 Lippai Zsuzsanna

főtitkár

 

Számvizsgáló bizottság

Dr. Paulik Tibor

elnök
Gyula

Baranyai Tamás

tag
Gyula

Dr. Kali – Tövisi Róbert

tag
Gyula

 

Jogász

Dr. Halász Tamás

ügyvéd
Szeged